Mesansegel

Kan även kallas "vindroder" eftersom man förr i tiden, då man ej hade motor, använde detta segel till att manövrera fartyget med i hamn.