Sarpen
T/S Sarpen - Simrishamn

S A R P E N

Startsidan
   
  Seglingar:
Ungdomssegling
dot Åhus-seglingar 2017
Piratseglingar
Kvällsseglingar
'Vår Skuta'
Äpplemarknaden
 
Sarpen på Facebook
Gästbok
Bokning och information
   
  Kort & gott om:
Verksamhet
Reseberättelser
Askspridning
Historia
Tekniska data
Priser
   
  Media:
Bilder - gamla
Bilder - nya
Filmer
Winamp-skins
   
  Organisationer:
"Vår skuta"
SSF
Andra skutor på Österlen
dot Baltic Pass
M.A.S.T
Sensus
Sponsorer
Länkar till Skutor, Scouting och marin anknytning
   
  Lite praktiskt om:
Dagersignaler
Fyrkaraktärer
Knopar
Lanternor
Morsekod
Riggtyper
Sarpens segel
Semaforflaggor
Splitsar m.m.
Signalflaggor
Sjötermer
Utmärkning
Vaktschema
Väjningsregler
 

Utmärkning i svenska farvatten

 

 

Farleder markeras med sidomärken (lateralmärken). Röda babords- och gröna styrbordsmärken.

Utmärkningens huvudriktning anges i sjökortet med pilar.

 

Utmärkningens
huvudriktning

 

 

 

 

 

 

 

BARBORDSMÄRKE
Står på farledens barbordsida

 

STYRBORDSMÄRKE
Står på farledens styrbordssida

 

Fritt liggande grund markeras med väderstrecksmärken (kardinalmärken) målade i svart och gult försedda med dubbla triangulära topptecken. Väderstrecksmärken kan även förekomma i en farled, t ex för att markera en farledsförgrening eller kanten på ett utsträckt grund.

 

 

 

 

NORDMÄRKE
Står nord om hinder

 

 

 

VÄSTMÄRKE
Står väst om hinder

OSTMÄRKE
Står ost om hinder

 

 

SYDMÄRKE
Står syd om hinder

 

 

Mitten av farled, trafikseparering och angöringspunkt markeras med mittleds-märken målade i rött och vitt försedda med klotformigt topptecken.

 

 

PUNKTMÄRKE
Står mitt på uppgrundning

 

 

 

 

 

 

 

MITTLEDSMÄRKE
Anger farledens mittlinje

 

 

 

 

 

 

Speciella objekt och områden, bl a vissa rörledningar, muddertippningsområden och liknande markeras med specialmärken målade i gult försedda med kryssformat topptecken.

 

 

 

SPECIALMÄRKE

 

 
Bookmark and Share

Uppdaterad: 2018-04-03